x
Tư vấn 24/7: 0988 711 678  
Địa chỉ: LK5-35 khu đô thị mới Văn Khê, phường Là Khê, Hà Đông, Hà Nội.

Chi tiết lịch nộp tờ khai thuế 2020 theo tháng, quý

- Tin tức vế thuế, kế toán, hóa đơn
Chi tiết lịch nộp tờ khai thuế 2020 theo tháng, quý
Chi tiết lịch nộp tờ khai thuế 2020 theo tháng, quý

I. Thời hạn nộp tờ khai thuế1. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
  • Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

  • Tháng quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

  • Tháng năm: Chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.

  • Doanh nghiệp kê khai từng lần phát sinh: Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh.

  • Tờ khai quyết toán năm: Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, ngừng hoạt động thì chậm nhất là ngày thứ 45 từ ngày có quyết định.2. Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bàiĐối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ:
  • Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. 

  • Cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh phải nộp tờ khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

  • Đối với gai đình, cá nhân cho thuê bất động sản thì phải khai lệ phí môn bài một lần theo từng hợp đồng cho thuê bất động sản.Chi tiết lịch nộp tờ khai thuế 2020 theo tháng, quý 

ThángThời hạn chậm nhấtNội dungCăn cứ0120/01- Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2019- Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2019 (nếu có).- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2019.- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.30/01- Tờ khai thuế GTGT quý IV/2019.- Tờ khai thuế TNCN quý IV/2019 (nếu có).- Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý IV/2019.- Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV/2019 (đối tượng báo cáo theo quý).- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC.0220/02- Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2020.- Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2020 (nếu có).- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2020.- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.320/3- Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2020.- Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2020 (nếu có).- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 02/2020.- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.30/3- Quyết toán thuế TNDN năm 2019.- Quyết toán thuế TNCN năm 2019.- Báo cáo tài chính năm 2019.- Điểm đ khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.420/4- Tờ khai thuế GTGT tháng 3/2020- Tờ khai thuế TNCN tháng 3/2020 (nếu có).- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 3/2020.- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.504/5- Tờ khai thuế GTGT quý I/2020.- Tờ khai thuế TNCN quý I/2020 (nếu có).- Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý I/2020.- Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.- Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT- BTC.- Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý I/2020 (đối tượng báo cáo theo quý).- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC.- Công văn 50942/CT-HTr ngày 04/8/2015.20/5- Tờ khai thuế GTGT tháng 4/2020.- Tờ khai thuế TNCN tháng 4/2020 (nếu có).- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 4/2020- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.620/6- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 5/2020.- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.22/6- Tờ khai thuế GTGT tháng 5/2020.- Tờ khai thuế TNCN tháng 5/2020 (nếu có).- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.- Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT- BTC.720/7- Tờ khai thuế GTGT tháng 6/2020.- Tờ khai thuế TNCN tháng 6/2020 (nếu có).- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 6/2020.- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.30/7- Tờ khai thuế GTGT quý II/2020.- Tờ khai thuế TNCN quý II/2020 (nếu có).- Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý II/2020.- Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.- Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý II/2020 (đối tượng báo cáo theo quý).- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC.820/8- Tờ khai thuế GTGT tháng 7/2020.- Tờ khai thuế TNCN tháng 7/2020 (nếu có).- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 7/2020.- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.920/9- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 8/2020.- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.21/9- Tờ khai thuế GTGT tháng 8/2020.- Tờ khai thuế TNCN tháng 8/2020 (nếu có).- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.- Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT- BTC.1020/10- Tờ khai thuế GTGT tháng 9/2020.- Tờ khai thuế TNCN tháng 9/2020 (nếu có).- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 9/2020.- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.30/10- Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý III/2020.- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC.1102/11- Tờ khai thuế GTGT quý III/2020.- Tờ khai thuế TNCN quý III/2020 (nếu có).- Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý III/2020 (nếu có).- Khoản b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019.20/11- Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2020- Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2020 (nếu có).- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 10/2020.- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.1221/12- Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2020.- Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2020 (nếu có).- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
Lưu ý:1. Từ ngày 01/7/2020, Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực thi hành, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý có sự thay đổi, cụ thể:Điểm b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định thời hạn nộp sơ khai thuế theo quý như sau:
“Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý”.
Theo Luật Quản lý thuế 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.Như vậy, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý từ quý III năm 2020 có thể kéo dài thêm 01 ngày.2. Từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC (Thông tư 39/2014/TT-BTC hết hiệu lực). Theo đó, dữ liệu hóa đơn điện tử được kết nối với cơ quan thuế mà không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định Thông tư 39/2014.Nhấn vào đây để đánh giá
0988 711 678  
0.13362 sec| 2107.156 kb