x
Tư vấn 24/7: 0988 711 678  
Địa chỉ: LK5-35 khu đô thị mới Văn Khê, phường Là Khê, Hà Đông, Hà Nội.

13 mức phạt vi phạm hành chính về sổ kế toán mới nhất

- Tin tức vế thuế, kế toán, hóa đơn
13 mức phạt vi phạm hành chính về sổ kế toán mới nhất
13 mức phạt vi phạm hành chính về sổ kế toán mới nhất Nhằm hạn chế các sai sót thường gặp liên quan đến sổ sách kế toán như: không đóng dấu giáp lai giữa các trang của số kế toán trên giấy, không gạch chéo phần trang sổ không ghi, v.v. Công ty chúng tôi gửi đến Quý thành viên 13 mức phạt vi phạm hành chính về sổ kế toán sau đây:

13 mức phạt vi phạm hành chính về sổ kế toán mới nhấtNhằm hạn chế các sai sót thường gặp liên quan đến sổ sách kế toán như: không đóng dấu giáp lai giữa các trang của số kế toán trên giấy, không gạch chéo phần trang sổ không ghi, v.v. Công ty chúng tôi gửi đến Quý thành viên 13 mức phạt vi phạm hành chính về sổ kế toán sau đây: 
STTLỗi vi phạmMức phạt (đồng)1Lập sổ kế toán không ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; không đánh số trang; không đóng dấu giáp lai giữa các trang của số kế toán trên giấy;1.000.000 đến 2.000.0002Sổ kế toán không ghi bằng bút mực (trừ trường hợp đơn vị lựa chọn ghi sổ kế toán bằng phương tiện điện tử), ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía dưới, ghi chồng lên nhau, ghi cách dòng; không gạch chéo phần trang sổ không ghi; không thực hiện việc cộng số liệu tổng cộng khi ghi hết trang sổ, không thực hiện việc chuyển số liệu tổng cộng trang sổ trước sang đầu trang sổ kế tiếp;3Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in ra giấy (trừ các loại sổ không bắt buộc phải in theo quy định đối với trường hợp đơn vị lựa chọn lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện điện tử);4Mẫu sổ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định;5Sổ kế toán không được ghi đầy đủ theo các nội dung chủ yếu theo quy định;3.000.000 đến 5.000.0006Sửa chữa sai sót trên sổ kế toán không theo đúng phương pháp quy định;7Không in sổ kế toán ra giấy sau khi khóa sổ trên phương tiện điện tử đối với các loại sổ kế toán phải in ra giấy theo quy định;8Không thực hiện việc mở sổ kế toán vào đầu kỳ kế toán năm hoặc từ ngày thành lập đơn vị kế toán;5.000.000 đến 10.000.0009Không có chứng từ kế toán chứng minh các thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán hoặc số liệu trên sổ kế toán không đúng với chứng từ kế toán;10Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm thực hiện không kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán năm trước liền kề hoặc sổ kế toán ghi không liên tục từ khi mở sổ đến khi khóa sổ;11Không thực hiện việc khóa sổ kế toán trong các trường hợp mà pháp luật quy định phải khóa sổ kế toán;12Hủy bỏ trước hạn hoặc cố ý làm hư hỏng sổ kế toán;20.000.000 đến 30.000.00013Để ngoài sổ kế toán tài sản, nợ phải trả của đơn vị hoặc có liên quan đến đơn vị nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Lưu ý: Các mức phạt nêu trên được áp dụng đối với cá nhân, còn đối với tổ chức thì thực hiện nhân đôi mức phạt.Biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm liên quan đến sổ kế toán:- Buộc bổ sung các yếu tố chưa đầy đủ của sổ kế toán vi phạm quy định tại mục 5 nêu trên;- Buộc sửa chữa sổ kế toán cho khớp đúng với thực tế trong trường hợp không có chứng từ kế toán chứng minh các thông tin số liệu trên sổ kế toán hoặc số liệu trên sổ kế toán không đúng với chứng từ kế toán quy định tại mục 9 nêu trên;- Buộc sửa chữa sổ kế toán cho khớp đúng với thực tế trong trường hợp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm thực hiện không kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm trước liền kề quy định tại mục 10 nêu trên;- Buộc khôi phục lại sổ kế toán đối với các vi phạm hủy bỏ trước hạn hoặc cố ý làm hư hỏng sổ kế toán tại mục 12 nêu trên;- Buộc bổ sung vào sổ kế toán đối với các hành vi để ngoài sổ kế toán tài sản, nợ phải trả của đơn vị hoặc có liên quan đến đơn vị vi phạm tại mục 13 nêu trên.


Nhấn vào đây để đánh giá
0988 711 678  
0.09174 sec| 2133.078 kb