x
Tư vấn 24/7: 0988 711 678  
Địa chỉ: LK5-35 khu đô thị mới Văn Khê, phường Là Khê, Hà Đông, Hà Nội.

Trong các trường hợp nào thì doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh?

- Tin tức về thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh
Trong các trường hợp nào thì doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh?
Trong các trường hợp nào thì doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo;b) Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 18 của Luật này thành lập;c) Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;d) Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 209 của Luật này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;đ) Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án.Ngoài các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như nêu trên, theo quy định tại Điều 62 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì doanh nghiệp còn bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.


Nhấn vào đây để đánh giá
0988 711 678  
1.11208 sec| 2050.18 kb