x
Gửi thông tin để được tư vấn
Họ và tên*:
Email*:
Số điện thoại*:
Tin nhắn:
Tư vấn 24/7: 0988 711 678  
Địa chỉ: LK5-35 khu đô thị mới Văn Khê, phường Là Khê, Hà Đông, Hà Nội.

Dịch vụ kế toán

4 5 (1 đánh giá)

PHỤ LỤC 01

 

 1. PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN (BÁO CÁO THUẾ) ĐƯỢC TÍNH THEO BẢNG DƯỚI

NHÓM NGÀNH THƯƠNG MẠI (Phí dịch vụ kế toán/quý - 3 tháng)

Số lượng hóa đơn, chứng từ

Không có tờ khai hải quan

Có tờ khai hải quan

Không có hóa đơn, chứng từ

600.000 - 900.000/quý

600.000 - 900.000/quý

Dưới 10

2.100.000/quý

2.700.000/quý

Dưới 16

2.400.000/quý

3.000.000/quý

Dưới 31

3.000.000/quý

3.900.000/quý

Dưới 46

3.600.000/quý

4.800.000/quý

Dưới 61

4.200.000/quý

5.700.000/quý

Dưới 76

4.800.000/quý

6.600.000/quý

Dưới 91

5.400.000/quý

7.200.000/quý

Dưới 121

6.300.000/quý

8.400.000/quý

Dưới 151

7.200.000/quý

9.600.000/quý

Dưới 181

8.100.000/quý

10.500.000/quý

Từ 181 trở lên

Mỗi hóa đơn phát sinh thêm tính phí 20.000đ/hóa đơn

Nhiệm vụ của GOLDORA khi cung cấp dịch vụ kế toán (dịch vụ báo cáo thuế)

 1. Tư vấn việc sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra hợp lý.
 2. Nhận hóa, đơn chứng kế toán từ
 3. Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc, cân đối thuế GTGT đầu vào, đầu ra
 4. Lập tờ khai báo cáo thuế, khai báo thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 5. Tạm tính thuế TNDN
 6. Nộp báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo quy định.
 7. Hoàn thiện chứng từ và lập sổ sách kế toán
  1. Lập các chứng từ kế toán: Nhập, xuất, thu,chi
  2. Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hoá, phải thu, phải trả
  3. Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao…theo quy định
  4. Lập bảng lương, các mẫu biểu liên quan đến lao động.
  5. Lập sổ cái các tài khoản
  6. Lập sổ nhật ký chung
  7. Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN.
 8. Lập báo cáo tài chính cuối năm

 

 

 

NHÓM NGÀNH TƯ VẤN DỊCH VỤ(Phí dịch vụ kế toán/quý - 3 tháng)

Số lượng hóa đơn, chứng từ

Spa - Giáo dục

Khách sạn - Logistics

Ngành TV-DV khác

Không có hóa đơn, chứng từ

600.000 - 900.000/quý

600.000 - 900.000/quý

Dưới 10

1.800.000/quý

2.100.000/quý

Dưới 16

2.100.000/quý

2.400.000/quý

Dưới 31

2.400.000/quý

3.300.000/quý

Dưới 46

3.000.000/quý

4.200.000/quý

Dưới 61

3.900.000/quý

5.100.000/quý

Dưới 76

4.500.000/quý

5.700.000/quý

Dưới 91

5.100.000/quý

6.300.000/quý

Dưới 121

6.000.000/quý

7.500.000/quý

Dưới 151

6.600.000/quý

8.400.000/quý

Dưới 181

7.500.000/quý

9.300.000/quý

Từ 181 trở lên

Mỗi hoá đơn phát sinh thêm phụ thu 15.000đ/hóa đơn

Mỗi hoá đơn phát sinh thêm phụ thu 20.000đ/hóa đơn

 

 

Nhiệm vụ của GOLDORA khi cung cấp dịch vụ kế toán (dịch vụ báo cáo thuế)

 1. Tư vấn việc sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra hợp lý.
 2. Nhận hóa, đơn chứng kế toán từ
 3. Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc, cân đối thuế GTGT đầu vào, đầu ra
 4. Lập tờ khai báo cáo thuế, khai báo thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 5. Tạm tính thuế TNDN
 6. Nộp báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo quy định.
 7. Hoàn thiện chứng từ và lập sổ sách kế toán
  1. Lập các chứng từ kế toán: Nhập, xuất, thu,chi
  2. Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hoá, phải thu, phải trả
  3. Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao…theo quy định
  4. Lập bảng lương, các mẫu biểu liên quan đến lao động.
  5. Lập sổ cái các tài khoản
  6. Lập sổ nhật ký chung
  7. Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN.
 8. Lập báo cáo tài chính cuối nă

 

 

NHÓM NGÀNH (THI CÔNG XÂY DỰNG - TRANG TRÍ NỘI THẤT
SẢN XUẤT - GIA CÔNG - LẮP ĐẶT)

Số lượng hóa đơn, chứng từ

Thi công xây dựng
Sản xuất, Gia công

Trang trí nội thất - lắp đặt

Không có hóa đơn, chứng từ

900.000-1.500.000/quý

900.000-1.500.000/quý

Dưới 10

3.000.000/quý

2.400.000/quý

Dưới 16

3.300.000/quý

3.000.000/quý

Dưới 31

4.500.000/quý

4.200.000/quý

Dưới 46

5.700.000/quý

5.400.000/quý

Dưới 61

7.200.000/quý

6.900.000/quý

Dưới 76

8.400.000/quý

8.100.000/quý

Dưới 91

9.600.000/quý

9.300.000/quý

Dưới 121

10.800.000/quý

10.500.000/quý

Dưới 151

12.000.000/quý

11.700.000/quý

Dưới 181

13.200.000/quý

12.900.000/quý

Từ 181 trở lên

Mỗi hóa đơn phát sinh thêm 30.000đ/hóa đơn

 

Nhiệm vụ của GOLDORA khi cung cấp dịch vụ kế toán (dịch vụ báo cáo thuế)

 1. Tư vấn việc sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra hợp lý.
 2. Nhận hóa, đơn chứng kế toán từ
 3. Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc, cân đối thuế GTGT đầu vào, đầu ra
 4. Lập tờ khai báo cáo thuế, khai báo thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 5. Tạm tính thuế TNDN
 6. Nộp báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo quy định.
 7. Hoàn thiện chứng từ và lập sổ sách kế toánâ.
   1. Lập các chứng từ kế toán: Nhập, xuất, thu,chi
   2. Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hoá, phải thu, phải trả
   3. Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao…theo quy định
   4. Lập bảng lương, các mẫu biểu liên quan đến lao động.
   5. Lập sổ cái các tài khoản
   6. Lập sổ nhật ký chung
   7. Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN.
 8. Lập báo cáo tài chính cuối năm

 

 

2.Giá dịch vụ kế toán hoàn thiện sổ sách kế toán và báo cáo tài chính cuối năm

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán (đơn vị tính theo năm)

Số hóa đơn

Thương mại

Sản xuất

Xây dựng

< 10 HĐ/ năm

1,500,000

1,800,000

2,000,000

11 - 20 HĐ

1,700,000

2,000,000

2,200,000

21 - 30 HĐ

2,000,000

2,500,000

2,900,000

31 - 40 HĐ

2,500,000

3,300,000

3,700,000

41 - 55 HĐ

3,000,000

4,000,000

4,500,000

56-70 HĐ

4,000,000

4,500,000

5,000,000

>70HĐ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

 

 1. GIÁ DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI

 

GÓI DỊCH VỤ QUẢN LÝ BHXH, BHYT TRỌN GÓI HÀNG THÁNG

1. Lập các biểu mẫu báo các tăng, giảm lao động trong tháng.
2. Nhận sổ và ghi sổ tờ khai đối với các lao động tăng mới.
3. Ghi và chốt sổ đối với các lao động thôi việc.
4. Giải quyết cấc chế độ bảo hiểm: ốm đau, thai sản...
5. Đối chiếu, thông báo số tiền phải nộp hàng tháng.
6. Tính toán quá trình tham gia bảo hiểm của từng lao động.
7. Bàn giao các số liệu khi doanh nghiệp yêu cầu.
Tổng thời gian hoàn thành: theo đúng quy định của cơ quan BHXH kể từ ngày nộp hồ sơ

Dưới 5 lao động

Từ 5 – 10 lao động

Trên 10 lao động-20 lao động

500.000 đồng

800.000 đồng

1.100.000 đồng

 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG: TỔNG HỢP CÁC LOẠI: CHỦ ĐẦU TƯ+ THI CÔNG XÂY DỰNG+ XNK, THƯƠNG MAI, DICH VỤ

Lấy theo giá phức tạp nhất (mục II) nhân (x) 20%. Giá kê khai theo tháng: sau khi nhân (x20%) chia 3 rồi cộng với 500.000 đ/tháng

Nhấn vào đây để đánh giá
0988 711 678  
0.05773 sec| 2291.945 kb