x
Gửi thông tin để được tư vấn
Họ và tên*:
Email*:
Số điện thoại*:
Tin nhắn:
Tư vấn 24/7: 0988 711 678  
Địa chỉ: LK5-35 khu đô thị mới Văn Khê, phường Là Khê, Hà Đông, Hà Nội.

Dịch vụ kế toán

4 5 (1 đánh giá)

PHỤ LỤC 01

GÓI 1: BÁO CÁO THUẾ VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUYẾT TOÁN CUỐI NĂM RIÊNG

 

1. BẢNG GIÁ BÁO CÁO THUẾ HÀNG QUÝ

 (chưa bao gồm Phí BCTC và Quyết Toán Thuế cuối năm)

SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ/ Quy

PHÍ DỊCH VỤ/ Tháng

 

Không phát sinh

200.000

 

Không phát sinh

200.000

 

Từ 01 đến 10 chứng từ

300.000

 

Từ 11 đến 30 chứng từ

400.000

 

Từ 30 đến 50 chứng từ

500.000

 

Từ 51 đến 80 chứng từ

700.000

 

Từ 81 đến 110 chứng từ

900.000

 

Từ 111 đến 140 chứng từ

1.100.000

 

Từ 141 đến 180 chứng từ

1.300.000

 

Từ 181 đến 220 chứng từ

1.500.000

 

Từ 220 chứng từ trở lên (mỗi chứng từ tính thêm 10.000)

 

 

 

 

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẤT CẢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ

 

Báo cáo thuế GTGT hàng quý

 

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý

 

Báo cáo thuế TNCN hàng quý (nếu có)

 

Ước tính thuế TNDN hàng quý (không phải nộp cơ quan thuế)

 

 

2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ QUYẾT TOÁN CUỐI NĂM

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán (đơn vị tính theo năm)

Số hóa đơn

Thương mại

Sản xuất

Xây dựng

Không Phát sinh

1.000.000

1.100.000

1.200.000

< 10 HĐ/ năm

1,500,000

1,800,000

2,000,000

11 - 20 HĐ

2.000,000

2,500,000

2,800,000

21 - 40 HĐ

2,700,000

3.200,000

3.500,000

41 - 60 HĐ

3.500,000

4.000,000

5.000,000

61 - 80 HĐ

4.000,000

4.500,000

5.500,000

81 -100 HĐ

4,500,000

5.500,000

6.000,000

101-120 HĐ

5.000.000

6.000.000

6.500.000

>120HĐ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

 

GÓI 2: LÀM TRỌN GÓI TỪ KÊ KHAI THUẾ QUÝ + BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUYẾT TOÁN CUỐI NĂM

 1. PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN (BÁO CÁO THUẾ) ĐƯỢC TÍNH THEO BẢNG DƯỚI

NHÓM NGÀNH THƯƠNG MẠI (Phí dịch vụ kế toán/quý - 3 tháng)

Số lượng hóa đơn, chứng từ

Không có tờ khai hải quan

Có tờ khai hải quan

Không có hóa đơn, chứng từ

600.000 - 900.000/quý

600.000 - 900.000/quý

Dưới 10

2.100.000/quý

2.700.000/quý

Dưới 16

2.400.000/quý

3.000.000/quý

Dưới 31

3.000.000/quý

3.900.000/quý

Dưới 46

3.600.000/quý

4.800.000/quý

Dưới 61

4.200.000/quý

5.700.000/quý

Dưới 76

4.800.000/quý

6.600.000/quý

Dưới 91

5.400.000/quý

7.200.000/quý

Dưới 121

6.300.000/quý

8.400.000/quý

Dưới 151

7.200.000/quý

9.600.000/quý

Dưới 181

8.100.000/quý

10.500.000/quý

Từ 181 trở lên

Mỗi hóa đơn phát sinh thêm tính phí 20.000đ/hóa đơn

Nhiệm vụ của GOLDORA khi cung cấp dịch vụ kế toán (dịch vụ báo cáo thuế)

 1. Tư vấn việc sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra hợp lý.
 2. Nhận hóa, đơn chứng kế toán từ
 3. Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc, cân đối thuế GTGT đầu vào, đầu ra
 4. Lập tờ khai báo cáo thuế, khai báo thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 5. Tạm tính thuế TNDN
 6. Nộp báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo quy định.
 7. Hoàn thiện chứng từ và lập sổ sách kế toán
  1. Lập các chứng từ kế toán: Nhập, xuất, thu,chi
  2. Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hoá, phải thu, phải trả
  3. Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao…theo quy định
  4. Lập bảng lương, các mẫu biểu liên quan đến lao động.
  5. Lập sổ cái các tài khoản
  6. Lập sổ nhật ký chung
  7. Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN.
 8. Lập báo cáo tài chính cuối năm

 

NHÓM NGÀNH TƯ VẤN DỊCH VỤ(Phí dịch vụ kế toán/quý - 3 tháng)

Số lượng hóa đơn, chứng từ

Spa - Giáo dục

Khách sạn - Logistics

Ngành TV-DV khác

Không có hóa đơn, chứng từ

600.000 - 900.000/quý

600.000 - 900.000/quý

Dưới 10

1.800.000/quý

2.100.000/quý

Dưới 16

2.100.000/quý

2.400.000/quý

Dưới 31

2.400.000/quý

3.300.000/quý

Dưới 46

3.000.000/quý

4.200.000/quý

Dưới 61

3.900.000/quý

5.100.000/quý

Dưới 76

4.500.000/quý

5.700.000/quý

Dưới 91

5.100.000/quý

6.300.000/quý

Dưới 121

6.000.000/quý

7.500.000/quý

Dưới 151

6.600.000/quý

8.400.000/quý

Dưới 181

7.500.000/quý

9.300.000/quý

Từ 181 trở lên

Mỗi hoá đơn phát sinh thêm phụ thu 15.000đ/hóa đơn

Mỗi hoá đơn phát sinh thêm phụ thu 20.000đ/hóa đơn

 

 

Nhiệm vụ của GOLDORA khi cung cấp dịch vụ kế toán (dịch vụ báo cáo thuế)

 1. Tư vấn việc sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra hợp lý.
 2. Nhận hóa, đơn chứng kế toán từ
 3. Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc, cân đối thuế GTGT đầu vào, đầu ra
 4. Lập tờ khai báo cáo thuế, khai báo thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 5. Tạm tính thuế TNDN
 6. Nộp báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo quy định.
 7. Hoàn thiện chứng từ và lập sổ sách kế toán
  1. Lập các chứng từ kế toán: Nhập, xuất, thu,chi
  2. Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hoá, phải thu, phải trả
  3. Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao…theo quy định
  4. Lập bảng lương, các mẫu biểu liên quan đến lao động.
  5. Lập sổ cái các tài khoản
  6. Lập sổ nhật ký chung
  7. Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN.
 8. Lập báo cáo tài chính cuối nă

 

NHÓM NGÀNH (THI CÔNG XÂY DỰNG - TRANG TRÍ NỘI THẤT
SẢN XUẤT - GIA CÔNG - LẮP ĐẶT)

Số lượng hóa đơn, chứng từ

Thi công xây dựng
Sản xuất, Gia công

Trang trí nội thất - lắp đặt

Không có hóa đơn, chứng từ

900.000-1.500.000/quý

900.000-1.500.000/quý

Dưới 10

3.000.000/quý

2.400.000/quý

Dưới 16

3.300.000/quý

3.000.000/quý

Dưới 31

4.500.000/quý

4.200.000/quý

Dưới 46

5.700.000/quý

5.400.000/quý

Dưới 61

7.200.000/quý

6.900.000/quý

Dưới 76

8.400.000/quý

8.100.000/quý

Dưới 91

9.600.000/quý

9.300.000/quý

Dưới 121

10.800.000/quý

10.500.000/quý

Dưới 151

12.000.000/quý

11.700.000/quý

Dưới 181

13.200.000/quý

12.900.000/quý

Từ 181 trở lên

Mỗi hóa đơn phát sinh thêm 30.000đ/hóa đơn

 

Nhiệm vụ của GOLDORA khi cung cấp dịch vụ kế toán (dịch vụ báo cáo thuế)

 1. Tư vấn việc sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra hợp lý.
 2. Nhận hóa, đơn chứng kế toán từ
 3. Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc, cân đối thuế GTGT đầu vào, đầu ra
 4. Lập tờ khai báo cáo thuế, khai báo thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 5. Tạm tính thuế TNDN
 6. Nộp báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo quy định.
 7. Hoàn thiện chứng từ và lập sổ sách kế toánâ.
   1. Lập các chứng từ kế toán: Nhập, xuất, thu,chi
   2. Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hoá, phải thu, phải trả
   3. Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao…theo quy định
   4. Lập bảng lương, các mẫu biểu liên quan đến lao động.
   5. Lập sổ cái các tài khoản
   6. Lập sổ nhật ký chung
   7. Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN.
 8. Lập báo cáo tài chính cuối năm

GIÁ DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI

GÓI DỊCH VỤ QUẢN LÝ BHXH, BHYT TRỌN GÓI HÀNG THÁNG

1. Lập các biểu mẫu báo các tăng, giảm lao động trong tháng.
2. Nhận sổ và ghi sổ tờ khai đối với các lao động tăng mới.
3. Ghi và chốt sổ đối với các lao động thôi việc.
4. Giải quyết cấc chế độ bảo hiểm: ốm đau, thai sản...
5. Đối chiếu, thông báo số tiền phải nộp hàng tháng.
6. Tính toán quá trình tham gia bảo hiểm của từng lao động.
7. Bàn giao các số liệu khi doanh nghiệp yêu cầu.
Tổng thời gian hoàn thành: theo đúng quy định của cơ quan BHXH kể từ ngày nộp hồ sơ

Dưới 5 lao động

Từ 5 – 10 lao động

Trên 10 lao động-20 lao động

500.000 đồng

800.000 đồng

1.100.000 đồng

 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG: TỔNG HỢP CÁC LOẠI: CHỦ ĐẦU TƯ+ THI CÔNG XÂY DỰNG+ XNK, THƯƠNG MAI, DICH VỤ

Lấy theo giá phức tạp nhất (mục II) nhân (x) 20%. Giá kê khai theo tháng: sau khi nhân (x20%) chia 3 rồi cộng với 500.000 đ/tháng

Nhấn vào đây để đánh giá
0988 711 678  
0.10716 sec| 2304.148 kb