x
Gửi thông tin để được tư vấn
Họ và tên*:
Email*:
Số điện thoại*:
Tin nhắn:
Tư vấn 24/7: 0988 711 678  
Địa chỉ: LK5-35 khu đô thị mới Văn Khê, phường Là Khê, Hà Đông, Hà Nội.

Bổ sung ngành nghề kinh doanh

4 5 (1 đánh giá)

THỦ TỤC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY

Do nhu cầu mở rộng hay thu hẹp lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp có thể thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty hay cắt giảm ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, do vậy doanh nghiệp cần biết được ngành nghề kinh doanh nào phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, ngành nghề nào là ngành kinh doanh có điều kiện và ngành nghề kinh doanh không có điều kiện để tiến hành thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty theo đúng quy định pháp luật.

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty Cổ phần, bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 1 Thành viên, bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên, bổ sung ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp tư nhân đều thực hiện thống nhất theo chi tiết dưới đây.

Câu hỏi: Xin chào công ty GOLDORA, Công ty chúng tôi đã hoạt động được 03 năm trong lĩnh vực vận tải. Do chúng tôi đang mở rộng quy mô và lĩnh vực hoạt động, Nay công ty chúng tôi muốn bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh. GOLDORA có thể tư vấn giúp cho tôi thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với quy định pháp luật được không?

Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh tại GOLDORA như sau:

Xin chào bạn!, Do câu hỏi bạn đặt ra không xác định rõ là công ty bạn muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh gì? Và bổ sung ngành nghề kinh doanh cho loại hình công ty nào nên chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn có 2 trường hợp bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Thứ nhất, Bổ sung ngành nghề kinh doanh không có điều kiện (xem danh sách: Hệ thống ngành nghề kinh tế cấp 4).

- Nếu doanh nghiệp bổ sung ngành nghề kinh doanh không có điều kiện thì tiến hành thủ tục bình thường là tra mã số ngành nghề theo mã ngành 4 số và đăng ký bổ sung vào hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Ví dụ: Sau khi vào danh sách ngành nghề kinh tế cấp 4, Nếu doanh nghiệp bạn muốn hoạt động kinh doanh ngành nghề thương mại, bán buôn phụ tùng của xe máy thì các bạn có thể tìm đến mã 4 số và bổ sung vào hồ sơ như sau:

 

 

 

Thứ hai, Bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện (Xem danh sách tại: Ngành nghề kinh doanh yêu cầu điều kiện về vốn pháp định, và ngành nghề kinh doanh yêu cầu điều kiện về chứng chỉ hành nghề). 

- Nếu doanh nghiệp bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì tiến hành thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh khi doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện về mức vốn pháp định hoặc đáp ứng đủ điều kiện về chứng chỉ hành nghề.

- Ví dụ nếu doanh nghiệp của bạn muốn đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản (ngành này yêu cầu mức vốn pháp định là 20 tỷ), do vậy doanh nghiệp bạn muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản thì trước tiên cần tăng vốn điều lệ công ty lên 20 tỷ trước, sau đó mới bổ sung ngành nghề này được.

+ Đối với doanh nghiệp có 100% vốn Việt Nam thì chỉ cần thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh trên giấy chứng nhận doanh nghiệp, thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh sẽ đơn giản hơn so với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

+ Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh thì cần thực hiện trên 2 giấy: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đồng thời còn phải đối chiếu ngành nghề kinh doanh đó có phù hợp với cam kết gia nhập WTO - Tổ chức thương mại thế giới hay không thì mới được phép bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với cam kết.

- Khi tiến hành bổ sung ngành nghề kinh doanh thì doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh. Nếu các bạn có đủ thời gian, kiến thức, kinh nghiệm thì tự tiến hành việc thay đổi, còn nếu không đủ những yếu tố trên thì có thể thuê Nam Việt Luật thực hiện việc thay đổi để tiết kiệm thời gian tập trung vào kinh doanh (tham khảo bảng giá thay đổi giấy phép kinh doanh tại Nam Việt Luật).

Căn cứ pháp lý bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty:

- Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/11/2015

Điều 49. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

1. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

2. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

3. Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

4. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Các bước bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Bước 1: Chuẩn bị ngành nghề kinh doanh mà bạn tính bổ sung.
Bước 2: Soạn thảo hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh
Bước 3: Nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh tại Tỉnh/Thành phố sở tại.
Bước 4: Nhận kết quả giấy xác nhận bổ sung ngành nghề kinh doanh
Việc tiến hành 
thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh đồng nghĩa với việc phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh để có thể cập nhật dữ liệu ngành nghề kinh doanh dự tính bổ sung trên hệ thống thông tin doanh nghiệp đã đăng ký. Doanh nghiệp cần phải nắm bắt được để có sự thay đổi hồ sơ đăng ký kinh doanh phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp này khác hoàn toàn với thủ tục thành lập công ty Cổ phần, thủ tục thành lập công ty TNHH hay thành lập doanh nghiệp tư nhân. Nam Việt Luật cam kết tiến hành thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh giúp quý doanh nghiệp hoạt động nhanh chóng và nắm bắt được những cơ hội kịp thời trong kinh doanh, hoặc giúp quý khách hoạt động theo đúng ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp đang đăng ký.

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh:

  1. Thông báo của người đại diện pháp luật về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
    2. Biên bản họp về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. (File này chi áp dụng đối với công ty TNHH Hai thành viên trở lên, Công ty Cổ Phần, công ty Hợp danh, Không áp dụng đối với công ty TNHH 1 Thành viên, doanh nghiệp tư nhân).
    3. Quyết định của Chủ tịch HĐTV/HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
    4. Các văn bản, chứng chỉ tương ứng đi kèm (Đối với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện).

 

Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh tại GOLDORA:

Quý khách gửi qua email những thông tin và giấy tờ sau:
1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).
3. Liệt kê cần bổ sung ngành nghề kinh doanh gì?
Sau khi hoàn thiện hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh, GOLDORA sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu và liên hệ khách hàng ký hồ sơ, nộp hồ sơ, theo dõi và nhận kết quả bổ sung ngành nghề kinh doanh và bàn giao kết quả lại cho quý khách.

GOLDORA cam kết giúp bạn hoàn tất các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanhthành lập công ty mới, và thay đổi giấy đăng ký kinh doanh nhanh chóng nhất và hiệu quả nhất. 

Nhấn vào đây để đánh giá
0988 711 678  
0.06874 sec| 2093.711 kb